ТРО (FPO) е ново поколение синтетичмни мембрани, произведени от EPR (гъвкава полипропиленова смес) модифициран полиолефин. Това е екологично чист мате...

С развитието на индустриалната революция петролните продукти навлизат в почти всички сфери на икономиката и в строителството. Битумът е вторичен пр...