• Providing all materials, labor, equipment and services.
  • Subcontracting with various trade and specialty contractors.
  • Applying for or assisting in the application process for building permits.

Покрив градина

Зелените покриви или живите покриви, както ги наричат са част от сградата, която частично или напълно е покрита с растителност. Те изпълняват няколко цели на сградата – усвояват дъждовната вода, осигурявт естествена изолация, създават местообитания за дивата природа, намаляват стреса на хората, които се намират наоколо, както и спомагат за по-ниски температури на въздуха в градовете и смекчаване на топлинния ефект. Те ефективно използват естествените функции на растенията за филтриране на вода и пречистване на въздуха в градските и крайградски райони.

.

Два вида покриви

Има два вида зелен покриви: интензивни покриви (по голяма дебелина на почвения слой), върху които може да се поддържа по-голямо разнообразие от растения, но са по-тежки и изискват повече поддръжка, както и екстензивни покриви, които са по-леки от интензивни зелени покриви, и изискват минимална поддръжка.