• Providing all materials, labor, equipment and services.
  • Subcontracting with various trade and specialty contractors.
  • Applying for or assisting in the application process for building permits.

Паркинги

Днес, повече от всякога, паркирането в градовете става изключително трудно.

Това налага изграждане на многоетажни паркинги за по–добро икономическо използване на наличното пространство.

Покривът на паркинг трябва да издържи на много по–високи физически и механични натоварвания от стандартния покрив и затова се нуждае от изключително гъвкава и здрава хидроизолационна защита.