Flagon TPO  е гама от продукти, предназначени за хидроизоация на покриви, фундаменти, басейни, инженерни съоръжения в екологичната инфраструктура.

Съкращението TPO (Thermoplastic PolyOlefins – термопластични полиолефини) или FPO (Flexible PolyOlefins – гъвкави полиолефини) определя полиолефини, които са били модифицирани, за да се промени типичната твърдост и съпротивление на деформация.

Модификацията се прави при етапа на полимеризация чрез еластомерни молекули (EPR Ethylene Propylene Rubber – етиленпропилен каучук), или добавяне на комбинация от полиетиленови полимери с ниска точка на топене. В зависимост от това се произвеждат два вида продукти – модифицирани полиолефини на базата на полипропилен, модифицирани полиолефини на базата на полиетилен.

  1. A) Модифицирани полиолефини на базата на полипропилен.Тези продукти са твърди (в сравнение с PVC-P хидроизолации), но имат добра устойчивост при промяна в температурата, висока гъвкавост, много добра устойчивост на опън и експлоатационен живот над 25 години.
  2. B) Модифицирани полиолефини на базата на полиетилен.

В този случай продуктите се модифицират с полиетиленови полимери с ниска точка на топене, които са по-гъвкави в сравнение с тези, които използват само полиетилен, но са по-чувствителни при високи температури. Механичните характеристики са много добри по отношение на удължение на спукване, но по-малко задоволителни по отношение на устойчичост на опън.

Хидроизолационните синтетични мембрани от гамата Flagon TPO  са успешно използвани при всички видове покриви и гражданското строителство. За покриви на индустриални и логистични зони се използват мембрани с армировка от полиестерна мрежа, подходящи при системи с  механично закрепване, устойчиви на ветрови усилия. Мембрани със армировка от стъклен воал се използват за хидроизолация на покриви с баластови системи и при системи със залепване върху основата, но в този случай мембраните се кашират с геотекстил по долната повърхност за повишаване на адхезията.
Хидроизолационни мембрани без армировка, са предпочитани за хидроизолация на хидротехнически и подземни съоръжения.  Хомогенните мембрани са по еластични и имат по-висока устойчивост на спукване и скъсване. Това позволява мембраните да поемат  адекватно неравностите на повърхността характерни за тези съоръжения, без разкъсвания, които биха могли да нарушат целостта и непромокаемостта на хидроизолацията.

TPO мембрани за покриви

TPO мембрани за фундаменти

PVC мембрани за покриви

PVC мембрани за фундаменти