Геомрежи

Геомрежите са геосинтетични материали, използван за армиране на почвите и други подобни материали. Те обикновено се използват при изграждането на подпорни стени, както и при заздравяване на основата на пътища и пътни съоръжения.