Геомембрани

Геомембраните са с много ниска пропускливост синтетични мембрани или бариери, свързани геотехническото инженерство, за да контролират движението на течности (или газ). Най- честото им приложение е в сферата на изграждането на сметищата и резервоари за води с агресивно съдържание.