Геокомпозити

Геокомпозитите са материали комбиниращи най-добрите характеристики на различни материали, по такъв начин, че конкретни приложения са събрани по оптимален начин и при минимални разходи.