Геотекстили

Геотекстили

Геотекстилите са пропускливи тъкани, които използвани в комбинация с почвата имат способността да разделят, филтрират, армират, защитават и дренират. Обикновено са произведени от полипропилен или полиестър и по три основни начина – тъкани , нетъкани и термично слепени.

more...

Геокомпозити

Геокомпозити

Геокомпозитите са материали комбиниращи най-добрите характеристики на различни материали, по такъв начин, че конкретни приложения са събрани по оптимален начин и при минимални разходи

more...

Геомрежи

Геомрежи

Геомрежите са геосинтетични материали, използван за армиране на почвите и други подобни материали. Те обикновено се използват при изграждането на подпорни стени, както и при заздравяване на основата на пътища и пътни съоръжения.

more...

Геомембрани

Геомембрани

Геомембраните са с много ниска пропускливост синтетични мембрани или бариери, свързани геотехническото инженерство, за да контролират движението на течности (или газ). Най- честото им приложение е в сферата на изграждането на сметищата и резервоари за води с агресивно съдържание.

more...